Siin lehel saad liituda meie eestikeelse uudiskirjaga ning valida, kui palju kirju saada soovid.
You can join our Estonian-language newsletter on this page and choose, how many e-mails you wish to get.
* nõutav väli / required field

Palun vali, kui palju kirju soovid saada / Please select how many e-mails you want to get:

 • Märgi ennast selle listi saajaks, kui soovid saada ainult Tipikate Rattamatkaklubi kõige olulisemaid infokirju (umbes 10 kirja aastas). Siin listis kuulutame välja oma aasta olulisemad sündmused ning anname muud üldist meie organisatsiooni puudutavat infot.

  -----

  Subscribe to this list in case you only want to receive the most important newsletters (approximately 10 mails per year). We announce our important events of the year in this list and give other general information about our organization.

 • Siia listi kuulujad saavad oma postkasti nii esimese listi umbes 10 kirja, lisaks sellele aga ka umbes 10 täiendava üldinfo kirja - kokku seega umbes 20 kirja aastas. Täiendavate kirjade hulka kuuluvad näiteks meeldetuletused, kui mõne ürituse registreerimise tähtaeg hakkab kukkuma ja muu "tore teada" info. Kui märgid ennast selle listi saajaks, siis ei ole lisaks vaja eelmist listi ära märkida (aga see ei muuda ka midagi, kui seda siiski teed).

  -----

  Members of this list get the approximately 10 e-mails of the first list to their mailbox, but additionally another approximately 10 letters with extended general information - this means about 20 letters per year in total. Those additional e-mails include remainders of event registration deadlines, for example, as well as other "nice to know" information. In case you subscribe to this list, there is no need to subscribe to the previous list (but it doesn't change anything, if you still do this).

 • Siia listi kuulujad saavad oma postkasti nii esimese kahe listi umbes 20 kirja, lisaks sellele aga ka umbes 30 kirja aastas, mis puudutavad meie õhtuseid rattasõite ja teisi väiksemaid (sh ekspromt) üritusi - kokku seega umbes 50 kirja aastas. Kui märgid ennast selle listi saajaks, siis ei ole lisaks vaja kahte eelmist listi ära märkida (aga see ei muuda ka midagi, kui seda siiski teed).

  -----

  Members of this list get the approximately 20 e-mails of the first two list to their mailbox, but additionally another approximately 30 letters regarding our evening bike rides and other smaller (inlcuding impromptu) events - this means about 50 letters per year in total. In case you subscribe to this list, there is no need to subscribe to the two previous lists (but it doesn't change anything, if you still do this).

   Lõpeta tellimus / Unsubscribe

powered by phpList 3.5.4, © phpList ltd