Rattamatkade tänapäev

Tipikate Rattamatkaklubi on Tallinna Tehnikaülikooli jalgrattaorganisatsioon, mis igal aastal aprillist novembrini korraldab rattasõite, matku ja muid üritusi. Meie eesmärgiks on korraldada huvitavaid, ülikooliperet ühendavaid üritusi, mis võimaldavad osavõtjatel veeta aktiivset ja sportlikku vaba aega. Tallinna Tehnikaülikooli jalgrattaorganisatsioonina suuname oma reklaami peamiselt TTÜ-ga seotud kanalitesse ning seega on ka loomulik, et meie üritustest võtavad osa suures osas TTÜ tudengid, vilistlased ja töötajad. Oma osavõtjatele me siiski piiranguid ei sea, meie üritustest võtavad regulaarselt osa ka mitmed teiste ülikoolidega seotud inimesed ning ootame oma sõitudele kõiki rattahuvilisi.

Tipikate Rattamatkaklubi tööd korraldab kolmeliikmeline vabatahtlikest koosnev juhatus koosseisus Jaanus Sepp, Marko Vilberg ja Aivar Hannolainen.

Meie tegemistega kursis olemiseks on kasutusel uudiskiri ja Facebook’i leht. Aktiivsemad ratturid suhtlevad omavahel lisaks veel meililistide vahendusel.