ImDisk Toolkit

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Sissejuhatus

ImDisk Toolkit on tarkvara, mis võimaldab Windows PC-le tekitada juurde virtuaalseid kettaseadmeid. Lae alla ja paigalda see tarkvara siit.

NB1: Käesoleva artikli mõtteks ei ole rääkida lahti kõiki ImDisk Toolkit'i tahke, vaid fookus on virtuaalse GPS seadme tekitamisel, mida saaks kasutada koos Garmin BaseCamp tarkvaraga.

NB2: Kui sind huvitab ainult see, kuidas kellegi teise poolt loodud virtuaalse ketta sisu oma arvutis koos BaseCamp'iga kasutada, ei ole sul ilmselt vaja käesolevasse artiklisse süveneda. Sel juhul leiad konkreetsed protseduurid siit.

Kokkuvõttes on selle artikli mõte anda täiendavat infot neile, kes soovivad ImDisk Toolkit'i koos Garmin BaseCamp'iga kasutada, seejuures ka ise virtuaalseid kettaid luua, nende sisu muuta jne.

Graafiline kasutajaliides

Sissejuhatus

ImDisk Toolkit omab graafilist kasutajaliidest, kuid see ei paista välja tavalises programmide menüüs. Graafilise kasutajaliidese leiad Windows'is nii: Start -> Control Panel -> ImDisk Virtual Disk Driver.

Virtuaalse ketta loomine

 • Selleks, et luua uus virtuaalne ketas, ava programmi kasutajaliides ning vajuta nupul Mount new...:

Imdisk mountnew.jpg

 • Uue virtuaalse ketta sisu salvestatakse faili, mille asukoha saad ise määrata. Vali selle faili asukoht avanenud aknas (väli Image file). Pane tähele, et võimalusel tasub Image file asukohaks määrata selline koht, millel arvutiga kõige kiirem ühendus - see võimaldab hiljem Garmin BaseCamp'is võimalikult sujuvat kaardi liigutamist/zoom'imist. Kõige parem koht Image file salvestamiseks on kahtlemata arvuti enda küljes olev SSD ketas. Tavaline HDD, USB mälupulk või võrguketas on üldjuhul aeglasemad.
 • Vali ka kettatähis, mille all virtuaalset ketast oma arvutis näha soovid (väli Drive letter) ja ketta suurus (Size of virtual disk).
 • Muud seaded võiksid esialgu panna sellised, nagu allpool oleval pildil:

Imdisk newsettings.jpg

 • ImDisk Toolkit aknas näed nüüd uut juurde tekkinud ketast. Windows peaks aga viskama lahti akna, kus pakub võimalust see ketas ära formateerida. Seda tulekski teha:

Imdisk formatnew.jpg

 • Peale formateerimist on arvutisse juurde tekkinud ketas (ülal näites M:) kasutatav nii nagu iga teine. Rõhutame veelkord, et nimetatud ketas on virtuaalne ning selle tegelik sisu talletatakse sinu poolt eelnevalt valitud failis (eelpool olevas näites oli selleks C:\virtgpsdisk\diskimage.img).
 • Selleks, et M: ketas (või sinu poolt valitud muu ketas) näeks välja nagu GPS seade, tuleb sinna peale kopeerida teatav hulk faile. Selleks lae alla see ZIP fail ning paki selle sisu otse M: kettale lahti. Jälgi kindlasti, et lahtipakkimise tulemusel ei tekiks eraldi kataloogi, vaid kogu ZIP faili sisu peab sattuma otse M: ketta juurkataloogi. Kui oled kõik õigesti teinud, siis peaks nüüd otse M: kettal olema kataloogid M:\.jdminfo ja M:\Garmin ning fail M:\.virtualgarmin.
 • Nüüd võid Garmin BaseCamp'i käivitada (või taaskäivitada) ning kaartide menüüs on näha kolm kaarti: OpenStreetMap Eesti, Läti ja Leedu. Tegemist on antud failipakki näidisena lisatud kaartidega, mille võid enda vabal valikul kas alles jätta, ära kustutada või uuema versiooniga üle kirjutada. Need kaardid vastavad üks-ühele kataloogis M:\Garmin asuvatele IMG failidele, mille võid vastavalt enda soovile siis kas alles jätta, ära kustutada või uuema versiooniga üle kirjutada.
 • Samuti võid kataloogi M:\Garmin lisada mistahes (lukustamata) Garmin'i IMG formaadis kaarte ning need ilmuvad järgmisel Garmin BaseCamp'i (taas)käivitamisel selle menüüsse nähtavale.
 • Rõhutame veelkord, et M: kettale saad küll vabalt faile kopeerida ning neid sealt ka kustutada, kuid tegemist on siiski puhtalt virtuaalse kettaga. Selle tegelik sisu talletatakse sinu poolt eelnevalt valitud failis (ülal näites C:\virtgpsdisk\diskimage.img). Seega kui C:\virtgpsdisk\diskimage.img faili kustutad, kaob ka sinu M: ketta sisu.
 • Rõhutame ka, et käesoleva kirjelduse järgi toimides tekib sinu arvutisse virtuaalne GPS seade, mis näeb välja nii nagu Tipikate Rattamatkaklubi Garmin Edge Touring Plus seade. Kui sul on soov teha virtuaalne koopia hoopis enda GPS seadmest, siis selles osas abistab Javawa Device Manager (selle kohta tuleks sul soovi korral infot koguda siis otse arendaja kodulehelt).

Virtuaalse kettaga seotud lisamugavused

Selleks, et iga kord Garmin BaseCamp'i kasutama asudes ei peaks esmalt ImDisk Toolkit'i graafilist liidest käivitama ning seal käsitsi seadeid valima, tasub valmis teha BAT fail, mis virtuaalse ketta süsteemi lisab. Kuigi see BAT fail võib asuda sinu arvutis kus tahes, siis üks hea ja mõistlik koht talle oleks samas kataloogis, kus sinu poolt eelnevalt loodud ketta sisufail (ülal näites C:\virtgpsdisk).

Ülal oleva näite baasilt võiks BAT faili nimi olla näiteks C:\virtgpsdisk\mountimg.bat ning selle sisu järgmine:

imdisk -a -f diskimage.img -m M: -o rem

BAT faili nime ja asukoha võib igaüks siiski vastavalt enda soovile vabalt valida ning kel soov BAT faili sisust ülevaadet saada, siis info on järgmine:

-a - tekita süsteemi ketas
-f - fail, milles hoitakse virtuaalse ketta sisu
-m M: - virtuaalse ketta tähis süsteemis
-o rem - tegemist on removable media tüüpi virtuaalse kettaga

Edaspidi on võimalik M: ketas süsteemi lisada siis lihtsalt BAT faili käivitamise teel.

Selleks, et BAT faili ei oleks vaja igal arvuti käivitamisel uuesti käsitsi käima lasta (vaid et M: vms ketas tekiks alati arvuti käivitamisel automaatselt), tuleb tekitada shortcut sellele failile ning tõsta see Windows'i startup kataloogi. NB! Sinna startup kataloogi ei tohi kopeerida BAT faili ennast, vaid kindlasti peab olema shortcut! Üks võimalus selle saavutamiseks on näiteks luua desktopile shortcut, mis viitab nimetatud BAT failile ning seejärel lohistada see Start -> All Programs -> Startup alla. Desktopil oleva shortcut-i võib seejärel eemaldada.

Virtuaalse ketta eemaldamine

Normaalse kasutamise käigus ei ole üldiselt vaja virtuaalset ketast kunagi eemaldada. Siiski võib see vajalikuks osutuda juhtudel, kui alles proovitakse/seadistatakse virtuaalse ketta ja Garmin BaseCamp koostööd. Virtuaalse ketta eemaldamiseks tasub esmalt sulgeda Garmin BaseCamp ning muud aknad, mis virtuaalset ketast kasutavad. Seejärel tuleb käivitada ImDisk Toolkit graafiline kasutajaliides, valida sealt eemaldatav ketas ning seejärel alt äärest nupp "Remove":

Imdisk removedisk.jpg