Kategooria:Digitaalne rajaplaneerimine

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Siia kategooriasse kuuluvad kõik artiklid, mis on otseselt või kaudselt seotud tehniliste vahenditega, mis abistavad rajaplaneerimist või looduses navigeerimist:

  • Kaardirakendustega nii arvuti kui nutiseadmete jaoks.
  • Üldine jutt digitaalsetest maakaartidest, marsruutidest ja rajalogidest.
  • Lingid välistele veebilehtedele, infomaterjalidele jne.

Algselt kuulus siia kategooriasse ka jutt videokaardistamisest, aga kuna see paisus väga mahukaks valdkonnaks, siis on alates 26.05.2018 selleks tarbeks omaette kategooria. Siia digitaalse rajaplaneerimise alla on alles jäetud vaid üks sissejuhatav link videokaardistamise teemasse, mis peaks andma vihje, et videokaardistamine on digitaalse rajaplaneerimise "lähedane sugulane".

Selleks, et digitaalse rajaplaneerimisega seotud infot rohkem kättesaadavaks teha ning valdkonda üheskoos edasi arendada, sai 2017. aasta aprillis loodud ka organisatsioonisisene Digitaalse Rajaplaneerimise Kompetentsigrupp (lühendina DRP). Hetkel ühendab kompetentsigruppi peamiselt selleteemalise info vahetamiseks loodud meililist drp [ät] rattamatkaklubi.ee. Tasub seejuures rõhutada, et eraldi meililisti loomise üks eesmärkidest oli see, et eraldada (liiga) tehniline jutt muust ürituste korraldusest, teisalt aga võimaldada ka organisatsioonivälistel inimestel meie kompetentsigrupiga liituda.

Eelnevast lähtudes - kui sa oled inimene, kes on tõsisemalt huvitatud teemadest, mida käesolev wiki kategooria kajastab, siis oled teretulnud meie Digitaalse Rajaplaneerimise Kompetentsigrupiga liituma. Sõltumata sellest, kas sind meie klubi muud tegevused huvitavad, siis usume, et üheskoos tarkusi kogudes ja jagades jõuame tehnilise poole pealt kaugemale kui igaüks eraldi askeldades jõuaks. Kui soovid liituda meie drp [ät] rattamatkaklubi.ee meililistiga, siis anna enda soovist teada Jaanusele (jaanus [ät] rattamatkaklubi.ee).