Locus Map

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Sissejuhatus

Tegemist on Android rakendusega, mille eesmärk sarnaselt OruxMaps'ile on abistada looduses liikumisel. Olemas on tasuta ja tasuline versioon (TODO: mis neil vahet on?). Allpool kirjeldatud katsed on läbi tehtud tasulise versiooniga (ei ole eriti kallis, 7,5€ vms).

Kaardid

Sissejuhatus

Kaartide osas on Locus Maps peamine lähenemine see, et nad pakuvad ise tasulisi kaarte müügiks. Samas esimesed kolm kaarti peale programmi enda ostmist on tasuta. Kaardid tunduvad olema OpenStreetMap andmete baasil, kuid on neist paremad - neil on omajagu matkamiseks vajalikku infot, mida OpenStreetMap tasuta kaartidelt ei leia.

Rasterformaatidest toetab Locus Map SQLite andmebaasi põhist formaati RMaps SQLite. Kogu kaart, sh pildifailid ja metainfo asuvad samas andmebaasis, ainsa faili laiendiks on .sqlitedb.

Kaardi loomise katse 30.12.2017

Katse eesmärgiks oli proovida, kas õnnestub Maa-ameti andmete baasilt loodud rasterkaardist luua Locus Maps jaoks sobilik formaat.

Esmaseks takistuseks on see, et RMaps SQLite formaadis eeldatakse Google-põhise koordinaatsüsteemi kasutamist, ehk siis pildikesi identifitseerivad tema X ja Y järjekorranumbrid ning suurenduse tase Z. Seetõttu tundub hetkel, et olemast ühtegi mõistlikku rakendust, mille abil Maa-ameti WMS'ist otse RMaps SQLite jaoks sobilikus koordinaadistikus andmeid kätte saaks, lisaks seab lisatakistusi asjaolu, et Maa-ameti WMS aeg-ajalt vimkasid sisse viskab.

Eelnevast lähtudes sai antud katses kasutatud andmeid, mis olid eelnevalt Jaanuse enda utiliidiga alla tõmmatud, kasutasid L-EST97 koordinaatsüsteemi ning olid talletatud OruxMaps SQLite formaadis.

Esmalt võtame kaardist JPG/JGW failipaarid kõige suuremal suurenduse tasemel välja. Ühtlasi konverteerime pildid siinkohal nii suureks kui võimalik, et failide arvu vähendada (põhjustest edaspidi).

./mapconverter -i Eesti_50000 -o jpgjgw:Eesti_50K -z 14 -c -x 8192 -y 8192

Edasi aitab meid siit MAPC2MAPC nimeline Windowsi rakendus. Tegemist on ühelt poolt äärmiselt võimeka konverteriga, mis abistab mistahes kaartide loomisel, kuid selle üheks oluliseks puuduseks on asjaolu, et sisendformaardi jaoks eeldatakse üldiselt ühte suurt (hiiglaslikku) pildifaili, mida siis koos või ilma eelneva kalibreerimisinfota töötlema saab asuda. Tugi sellele, et kui soovime anda programmile ette hulga JPG/JGW failipaare, on äärmiselt piiratud ning isegi rakenduse batch mode on mõeldud peamiselt selleks, et "sajast sisendkaardist luua ühe raksuga sada väljundkaarti", mitte aga neid kõiki ühe väljundkaardi sisse kokku kombineerida.

MAPC2MAPC näol on tegemist tasulise rakendusega, mis maksab 15 inglise naela. Ilma makstama rakendus on täisfunktsionaalne, kuid sodib väljundkaardile punaseid riste. Selles mõttes mõistlik, et tasuta versioon võimaldab veenduda absoluutselt kõige toimimises ning maksta saab alles siis kui midagi reaalset ära teha soovid.

Mõningane tugi paljude failide üheks kokku kombineerimiseks on siiski MAPC2MAPC rakenduses ka olemas, kuid see tähendab veel ühe lisa sammu astumist. Nimelt tuleb kaart konverteerida esmalt OSMTracker formaati ning seejärel saab Mobac nimelise rakendusega selle edasi mistahes formaati teisendada, sh Locus Maps.

Sammud MAPC2MAPC rakenduse kasutamiseks oleks järgmised:

  • Paigalda rakendus ja käivita see. Rakendusel on olemas nii Wizard mode kui tavavaade, hetkel lähtume Wizard mode-st.
  • JGW failid ei sisalda infot selle kohta, millises koordinaatsüsteemis info kaardiruutude geograafilise paiknemise osas antud on. MAPC2MAPC rakendus batch režiimis seda ka üle ei küsi, vaid kasutab sama seadistust, mida kasutati viimati mitte-batch režiimis. Seega kui MAPC2MAPC rakendust kasutatakse batch režiimis esimest korda (või varasemast erineva koordinaatsüsteemiga), siis tuleks eelnevalt üks kaardiruut mitte-batch režiimis ära teisendada. Selleks tuleb Wizard-i pealt valida Load a map with calibration, seejärel valida üks kaardi hulka kuuluv JGW fail ning alajaotuses Choose UTM zone or scroll down to choose other grids or projections õiged seaded valida. Antud näites olid JGW failis koordinaadid L-EST97 ehk EPSG3301 süsteemis. MAPC2MAPC seda valikut ei paku, aga antud juhul tundus, et pakutav valik L-EST92 ehk EPSG3300 on piisavalt sarnane, et väljundkaardi täpsusega mingeid probleeme ei olnud.
  • Vajuta nupule "Prepare a batch of maps to process" ja seejärel "Choose files to process". Tasub mainida, et esmane katse 28633 faili avamiseks luhtus - rakendus ei suutnud ka pooleteist tunni jooksul neist midagi arvata. Seetõttu on kasulik eelnevalt siis kaardi ruudud võimalikult suureks teha, ülal näites 8192x8192 pikslit ja failide arv vähenes 28633 pealt 126-ni. Nende avamisega polnud enam mingit probleemi.
  • Siinkohal tuleb valida kõik kaardi hulka kuuluvad JGW failid ning avada need. NB! Millegipärast tundub, et kui JPG ja JGW failid on eraldi kataloogides, siis asi peaaegu toimib, aga päriselt mitte. Nimelt otsib MAPC2MAPC igale JGW failile vastavat JPG faili peaaegu õigest kohast, kuid laiendiks eeldab PNG. Tulemuseks on see, et kasutaja peaks nüüd kõik vastavuspaarid ükshaaval programmile ette ütlema, mis võib osutuda äärmiselt tülikaks. Tegelikult peaks JGW laiend küll üheselt määratlema, et selle vastab just JPG fail, kuid reaalselt ei ole JPG temaatika ilmselt arendaja peamine lähtekoht olnud. Küll aga aitab selle probleemi lahendada, kui eelnevalt kõik kaardi aluseks olevad JPG ja JGW failid ühte kausta kokku liigutada.
  • Seejärel "Specify Processing and output" -> "Make a mobile atlas" -> "OSMtracker [Z/X/Y.png]". Väljadele "Zoom Levels" tasub panna soovitud miinimum ja maksimum tasemed (madalamad tasemed luuakse automaatselt). Antud näites originaalkaardile vastavalt 8 ja 14. Ühtlasi teha linnuke "Write atlas directly to mobile device or other location" ja valida uus tühi kataloog.
  • Lõpuks tasub veenduda, et on tehtud linnuke "Start Batch process now" ja vajutada "Write Batch file and exit".

Nüüd võib kaardi Mobac rakenduse abil Locus Map formaati teisendada. Sellest, kuidas lokaalne repositoorium ette anda, võib lugeda siit. Väljundformaadiks tuleb valida RMaps SQLite.

Järeldusena võib öelda, et kaart sai Locus Map'is igati loetav ja kasutatav. Mõningane kvaliteedikadu siiski esines, samuti on projektsiooni muutmise tõttu mõnede suurenduse tasemete juurest selgelt kaardiruutude lõikejooni näha.

Mingis plaanis tasub seega mõelda sellele, et wmsfetcher'ile luua juurde võimalus L-EST97 päringuid selliselt koostada, et lõikejooned vastaksid kohe "Google projektsioonile" ning kaardiruudud ka sellisel X, Y, Z kujul talletada. Taoline formaat avab üsna piiramatud võimalused kaarti edasi konverteerida ning kasutada neid põhimõtteliselt kõigis rakendustes, mis üldse mingeidki offline rasterkaarte toetavad.