Nutirakendused looduses tegutsemiseks

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Sissejuhatus

Käesolev artikkel proovib olla mingi ülevaade ja sisukord rakendusteni, mis on mõeldud looduses olles kasutamiseks ning mis abistavad navigeerimisel, rajalogide talletamisel, osalejate reaalajas jälgimisel, grupi omavahelisel suhtlemisel, info kogumisel jne.

Probleemi püstitus

Probleemid, mida me nutirakenduste otsimise ja testimisega ära lahendada proovime, võiks sõnastada nii:

 • Kõige lihtsam ja elementaarsem nõue on see, et inimene soovib näha võimalikult head (topo)kaarti ning enda asukohta seal kaardil.
 • Järgmisena sooviks inimene laadida kaardile ette planeeritud marsruudi ning rakendus võiks teda mingil moel selle jälgimisel abistada (karjuda "paremale"/"vasakule", näidata suunda ja kaugust järgmise vahepunktini, hoiatada rajalt lahkumise korral jne). Tasub erilist rõhutamist, et oluline on just etteplaneeritud marsruudi järgimine, mitte paljude rakenduste soov ise intelligentsust üles näidata ja öelda "mine hoopis siit".
 • Näha teiste grupiliikmete asukohta reaalajas ning jagada enda asukohta teistega. Väga hea rakendus võimaldaks teha ka grupijuhid, teised olulised inimesed ja kasvõi enda sõbrad ülejäänud "täppide merest" silmapaistvamaks.
 • Kuvada inimeste asukohti reaalajas ka veebikaardile, et näiteks kodused saaksid (ilma midagi lisaks installeerimata) lihtsalt arvuti taga kaasa elada.
 • Hääl- ja/või tekstisuhtlus grupi vahel.
 • Mõneti omaette kategooriasse kuulub soov, et näiteks Tipikate Rattamatka eelretkel olles oleks võimalik teha geo-märkmeid stiilis "siin oli huvitav kivi", et see info talletataks kuskil tsentraalses andmebaasis, seda näeksid teised grupiliikmed ning see oleks hiljem võimalik mugavalt kuskile mujale keskkonda edasi liigutada.

Rakendused

OruxMaps

Pikem artikkel OruxMaps rakenduse teemal asub siin. Alljärgnevalt on ära toodud kokkuvõte, milliseid ülal kirjeldatud probleeme OruxMaps lahendab ja milliseid mitte.

OruxMaps oskab:

 • Näidata kaarti, seejuures valik Eesti topokaartide kuvamisele on (tänu enda arendusele) väga hea. Mõistagi on olemas võimekus enda asukoha nägemiseks ning läbitud raja talletamiseks.
 • Näidata rada (näiteks kui e-mailis klikkida KML faili lingil, siis avaneb see vaikimisi OruxMapsis). Raja jälgimisel juhendamine kipub olema siiski kohmakas ning (vist) puudub igasugune tugi juhtumiteks, kus rada vahepeal mitmeks hargneb ehk osalejale valikuid pakub.
 • Näha Multitrackingu kaudu teiste grupiliikmete asukohti.

Puudusteks on:

 • Reaalaja jägimise osas veebiliidest ei ole.
 • Reaalaja jägimiseks peab iga grupi liige kõik teised ükshaaval lisama.

Locus Map

Rakendus väärib kahtlemata rohkem tähelepanu ja testimist, hetkel esmased mõtted kirjeldatud siin. Tunde järgi tundub, et võrreldes OruxMaps'iga on kindlasti paremini lahendatud ette antud rajajoone jälgimine. Samuti võib muljetavaldavaks pidada Locus Map Pro poolt pakutavaid/müüdavaid kaarte, mis küll põhinevad OpenSteetMap andmetel, kuid on tasuta kättesaadavatest andmetest märksa paremad. Eelkõige võib selle all mõista muidugi matkamise jaoks olulisi huvipunkte (lõkkekohad, laavud, onnid) ning mitte tõsist topoinfot.

Real-Time GPS Tracker 2

Võimaldab asukoha reaalajas jälgimist veebiliidese kaudu (aga mitte vist samal kaardil mitme inimese asukoha näitamist). Võimaldab seada privaattsooni, kus sees olles asukohta ei kuvata (näha jääb tsooni sisenemise koht). Näitab veebis Google Maps kaardil nii hetke asukohta kui ka tagantjärgi rada.

Vaikimisi jätkab alati vana raja kuvamist, isegi kui uut rada alustatakse mitu kuud hiljem kui eelmine lõpetati. Kui on soov, et uue ürituse rada hakataks siiski nullist joonistama, saab veebiliidesel või rakenduses määrata uue ürituse alguse kuupäeva ja kellaaja. Sel juhul eelmise ürituse andmeid enam ei näidata.

Selleks, et kaart oleks võimalik enda kodulehele lisada, tuli paluda meili või foorumi kaudu konto selles osas lahti lukustada. Ühtlasi on nõutud, et sel juhul tuleb kuvada rakenduse looja reklaambännerit. Rohkem infot selle kohta leiab siit.

Antud juhul on konto nimega "jaanussepp" siis lahti lukustatud ning kaart kuvatud (ka) siin.

Üle rõhutamist väärib asjaolu, et tegemist on rakendusega, mis abistab ainult grupijuhi asukoha veebi kuvamisega, mitte ühegi muu püstitatud eesmärgi täitmisega.

LiveTeam

Tegemist on Eesti ettevõtte poolt arendatud rakendusega, mille peamine eesmärk on ürituse jooksul inimeste asukoha üksteisele nähtavaks tegemine. Oleme antud rakendust Tipikate Rattamatkaklubi tegemistes ka omajagu kasutanud, teisalt oleks meil antud rakendusele üsna mitmeid soove ja parendusettepanekuid. Rohkem infot siit.

POI Pocket

Peaks olema tegemist rakendusega, mis võimaldab huvipunkte koguda. Rakendust soovitab oma menüüs Locus Maps Pro (täpsem ühilduvus testimata). Küll aga võib esmase POI Pocket testimise baasilt öelda, et:

 • Olemas Android rakendus ja veebiliides, mis näevad üsna sarnased välja ja võimaldavad sarnaseid asju.
 • Võimalik importida, eksportida ja vaadata kaardil huvipunkte. Talletamine on tsentraalne serveris (ehk siis kerge vaevaga saab veebiliidese ja Android seadme vahel samade andmetega töötada).
 • Oluliseks puuduseks on, et andmekogum on kontopõhine ning konto isikupõhine. Seega tiimiliikmete vahel andmeid jagada on raske (saab ainult nii, et igaühel oma konto ja siis tuleb ikkagi käsitsi importe-eksporte teha).
 • Huvipunktid saab ka avalikustada, aga toimib läbi lingi jagamise ning teiste jaoks on huvipunktid read-only.
 • Vaikimisi võimaldab korraga talletada 50 huvipunkti. Lisakogus maksab (hinnad siiski mõistlikud).
 • Võimalus luua huvipunktide gruppe ja lisada tag'e.

Zello

Tegemist on puhtalt häälsuhtlustarkvaraga, mis Tipikate Rattamatkaklubi tegemistes väga laialdaselt kasutusel on. Rohkem infot leiab siit.

Muud rakendused

Siia on koondatud rakendused, mille kohta on seni teadaolev info võimalik edasi anda ühe-kahe lausega.

 • Androzic - arendusest ammu maas olev Android rakendus. Sama tegija toodab nüüd Trekarta/MapTrek nimelist rakendust, mis peaks abistama looduses navigeerimisel.
 • ViewRanger - tundub ka päris paljude võimalustega rakendus, sh võimaldab reaalaja jälgimist (tuleb luua PIN kood ja näha saavad need, kellega seda jagad). Oluliseks puuduseks on see, et toetab (vist) ainult nende enda kaarte (ehk siis häid Eesti kaarte ei saa kasutada), samuti ei ole WMS võimalust.
 • OziExplorer - hetkel uurimist vajavate rakenduste listis pigem PC poolses osas, aga olemas on ka nutirakendused. Tasuline!