OruxMaps

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Sissejuhatus

OruxMaps on tasuta, aga väga võimekas Android rakendus kaartide vaatamiseks, rajajoonte jälgimiseks, radade talletamiseks jne. Alates 2017. aastast on paigaldamise valikud sellised:

 • Tasuta versiooni saab APK failina laadida alla autori kodulehelt. Täielik juhend on samuti olemas tema kodulehel.
 • Kes plaanib rakendust pikemalt kasutada, siis mugavam on maksta mõni euro Google Play poes ning paigaldada OruxMaps Donate. Sellisel juhul toimuvad ka uuendused automaatselt.

Kuna OruxMaps'is on erinevaid menüüvalikuid väga palju, siis on neis orienteerumisel vajalik esmalt viie ülemisel ribal asuva ikooni tundma õppimine. Allpool on toodud ära rakenduse koduekraan:

OruxMapsScreen.jpg

Üleval servas olevad viis ikooni on järgmised:

 • Tracks - teekonna logimise ja GPS'iga seotud valikud.
 • Waypoints - teekonnapunktidega seotud valikud.
 • Routes - navigeerimisega seotud valikud.
 • Maps - kaardi ja selle kuvamisega seotud valikud.
 • More options - seadistused.

Online kaardid

Sissejuhatus

OruxMaps'is on mingi hulk online kaarte juba eelkonfigureeritud, samuti võimaldab rakendus kasutajal ka ise online kaartide allikaid juurde defineerida. Online kaartide eeliseks on kahtlemata see, et andmeid ei ole vaja eelnevalt alla laadida ning seetõttu ei raiska nad telefoni mälu(kaardi) ruumi. Küll aga on online kaardi liigutamine, suurendamine ja vähendamine märksa aeganõudvam tegevus kui offline kaardi puhul, samuti vajab online kaart kasutamiseks pidevat internetiühendust (mis kuskil kaugel metsas võib katkendlik olla).

OruxMaps näitab peale esmast paigaldamist OpenStreetMap online kaarti. Kasutajal on võimalik teisi kaarte valida (ehk aktiveerida) nii:

 • Esmalt vali rakenduse koduekraanil Maps ikoon ning seejärel Switch map:

Orux switchmap.jpg

 • ... seejärel vali online või offline tab. Näiteks kui on soov peale muude kaartide katsetamist saada ekraanile tagasi OpenStreetMap online kaart, siis tuleb edasi valida online tab, seejärel avada kataloog "LAYERS/WORLD" ning sealt alt valik "OPENSTREETMAP MAPNIK (ONLINE)":

Orux online osm.jpg

Maa-ameti WMS kaardid

Sissejuhatus

OruxMaps toetab online kaartide näitamist läbi WMS (ehk Web Map Service) protokolli. Eesti kohta pakub WMS teenust näiteks Maa-amet.

Tasub mainimist, et kuni 2018. aastani oli Maa-ameti lehel olemas ka õpetus OruxMaps konfigureerimiseks. Siiski kehtis see mingi väga vana OruxMaps versiooni kohta ega pidanud enam paika. 2019. aasta alguse seisuga on Maa-amet eemaldanud oma kodulehelt kõik viited OruxMaps rakendusele.

Käsitleme alljärgnevalt OruxMaps seadistamist, et oleks võimalik online kaardina vaadata Eesti 1:10 000 põhikaarti ning ortofotot.

Maa-ameti Eesti põhikaart 1:10 000

 • Vali Maps ikoon ja seejärel Switch Map:

Orux switchmap.jpg

 • Vali Online tab ja seejärel ülevalt äärest WMS. NB! Uusimate OruxMaps versioonide (näiteks 7.2.12) korral on see osa veidi muutunud! Joonisel 4 ei ole enam näha otse "WMS" nuppu, vaid esmalt tuleb valida samalt ribalt "+" märgiga nupp ning seejärel avanevast nimekirjast "WMS (ONLINE): You need the url of the WMS map".

Orux onlinewms.jpg

 • Sisesta URL väljale "kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?". Pane tähele, et küsimärk URL'i lõpus on URL'i osa! Seejärel vajuta rea lõpus "OK".
 • Avanenud "Select layers" aknas vali "Reljeefvarjutusega põhikaart" ning seejärel ekraani allääres "ACCEPT". Mainime, et alates 2018. aastast tekkis sellesse menüüsse kaks identset kirjet "Reljeefvarjutusega põhikaart". Hetkel tunduvad nad olema ka oma sisult identsed, ehk siis ükskõik kumma valiku tulemuseks on, et WMS teenusest küsitakse kaardikihti nimega "POHI_VV" (on näha joonistel 7 ja 8 ülemises servas). Sellest lähtuvalt ei ole meil hetkel andmeid, et üks valik oleks parem või halvem kui teine.

Orux urllayers.jpg

Täida ära ka lehe allääres olevad seadistused:

 • Antud kaardi puhul võiks Minimum zoom olla näiteks 15 ja Maximum zoom näiteks 17. Pane tähele, et kui lubad rakendusel kuvada kihte väiksema zoom tasemega kui 15, siis annab Maa-ameti WMS teenus tulemuseks tühjad valged ruudud, kus ainsaks kirjaks on sõna "Maa-amet". Märgime ära ka, et Maa-amet avaldas 14.12.2018 uudise, et ajaloolistel kaartidel on taoline mõõtkavapiirang nüüdsest eemaldatud. Rõhutame, et see kehtibki just ajalooliste kaartide kohta ega puuduta (vähemalt 2019. aasta jaanuari seisuga veel) ajakohast Eesti kaarti.
 • On tunnetuse küsimus, kas lahtrisse Cacheable teha linnuke või mitte. Kui linnuke teha, siis on eeliseks kindlasti kiirem kaardi laadimine alade kohta, mida on juba varem rakenduse abil vaadatud. Samas annab Maa-ameti server aeg-ajalt vastuseks vigaseid kaardiruute ning kui rakendus need puhverdab, siis ei õnnestu korralikku kaardiruutu ka edaspidise kerimise/zoomimisega saada. Seetõttu antud juhul on jäetud see linnuke tegemata.
 • Lahtris Downloadable võib linnuke olla - negatiivset mõju sel ei ole, aga võimaldab soovi korral rakenduse abil mingid alad alla laadida.
 • Pane kaardile ka mingi mõistlik nimi, mille abil tulevikus selle ära tunned. Antud näite baasil on selleks "Maa-ameti põhikaart".
 • Lõpuks vajuta ekraani üleval paremas nurgas "OK" (ehk linnukese kujutisega ikoon).

Orux wmssettings.jpg

 • Kaardi seadistamine on valmis, nüüd võid selle aktiveerida:

Orux mapselection.jpg

Maa-ameti Eesti ortofoto

Maa-ameti ortofoto lisamine on väga sarnane eelmises peatükis kirjeldatud põhikaardi lisamisele:

 • Esmalt tuleb läbi teha samad sammud, mis näidatud eelmises peatükis joonistel 1-5.
 • Kuuendal joonisel tuleb "Reljeefvarjutusega põhikaardi" asemel valida "Ortofoto". Pane tähele, et "Ortofoto" esineb seal nimekirjas kolmel korral - parem variant on valida neist kõige alumine. Nimekirjas ülemiste "Ortofoto" kirjete puuduseks on, et välja zoomimisel kaob suurenduse tasemetel alla 15 kaart ära, alumise valiku puhul jääb aga nähtavaks. Peale õige "Ortofoto" valimist vajuta ekraani allääres "ACCEPT".
 • Seitsmendal joonisel võiksid esmalt üle kontrollida, et valisid eelmises punktis õige "Ortofoto". Nagu näha, siis on üleval ääres sõna "EESTIFOTO" - see on kinnitus, et oled toiminud õigesti. Pane tähele, et kui näed selle asemel sõna "of10000", siis oled valinud vale "Ortofoto" ning selle tagajärjeks on see, et kui zoomid tulevikus kaardi välja väiksemale tasemele kui 15, siis näed ortofoto asemel valgeid (ehk tühje) kaardiruute.
 • Seitsmendal joonisel võib miinimum ja maksimum zoom kohta kasutada näiteks väärtusi 10 ja 19. Kaardi nimeks sobib näiteks "Maa-ameti ortofoto":

Orux ortofoto.jpg

 • Seejärel vajuta ekraani ülemises paremas ääres "OK" (linnukese kujutisega ikoon) ning aktiveeri uus kaart:

Orux ortoready.jpg

Muud Maa-ameti kaardid

Kui rääkida laiemalt võimalustest, mis kaarte Maa-ameti WMS online-s näidata oskab, siis hetkel on teema laiemalt läbi testimata.

Konkreetselt Eesti 1:10 000 kaardi online kuvamisega on üheks suuremaks probleemiks, et kaarti ei ole võimalik välja zoom-ida. Maa-ameti server ei anna selle kaardi kohta välja madala resolutsiooniga versiooni, seetõttu on ülal kirjeldatud WMS seadetes madalaimaks kihiks seatud 15 ja korralik välja zoom-imine tähendaks seda, et tuleb korraga väga suur hulk kaardiruute alla ja mällu laadida. Kui seda numbrit 15 seadetes vähendada, oleks välja zoom-imisel tulemuseks lihtsalt valge kaart.

Nagu me ülal WMS seadistust tehes märkasime, lubab Maa-ameti WMS teenus kaardikihte valida väga pikast nimekirjast - ülal kirjeldatud Eesti 1:10 000 kaart ja ortofoto on ainult väga väike osa kõigist võimalustest. Teisalt ei ole lihtsalt seda nimekirja lugedes võimalik kohe aru saada, mida üks või teine kiht täpsemalt tähendab, mis suurenduse astme juures üldse vaadatav on jne. Seega avastamisrõõmu on seal rohkem kui piisavalt :) Hetkel ei ole täpsemalt läbi testitud ka see, kuidas OruxMaps tõlgendaks kaarte, mille WMS seadetest on korraga rohkem kui üks kiht valitud. Pigem võib eeldada, et OruxMaps valib kuvatava kihi omast tarkusest ning see ei pruugi kasutaja soovidega kokku minna.

Kokkuvõttes ei ole seega hetkel olemas mingit läbi testitud lahendust nendeks puhkudeks, kui on soov online kaardina veidi üldisemat (ehk välja zoom-itumat) pilti saada kui Eesti 1:10 000 kaart.

WMS seadete muutmine

Kui soovid WMS seadeid muuta, siis vali Maps ikoon -> Switch map -> Online tab ja ava nimekirjast WMS kataloog. Nüüd, kui teed kaardi nimel lühikese kliki, saad kaardi aktiveerida (seda sai täpsemalt kirjeldatud juba ülal sissejuhatavas osas). Kui teed aga pikema vajutuse kaardi nimel, avaneb menüü, mille abil on võimalik kaardi seadeid muuta, kaart nimekirjast üldse ära kustutada jne:

Orux changewms.jpg

Offline kaardid

Sissejuhatus

OruxMaps toetab offline kaarte nii enda formaadis kui ka Garmin'i IMG faile (eeldusel, et need ei ole lukustatud). Üks hea koht, kust alustuseks erinevate riikide Garmin'i formaadis OpenStreetMap kaarte alla laadida saab, oleks see. Eesti kohta võib alla laadida näiteks selle faili, seejärel tuleb ZIP fail lahti pakkida ning tekkinud IMG fail tuleb kopeerida Android seadme oruxmaps/mapfiles kataloogi.

Üldisemas plaanis tähendabki OruxMaps tarbeks kaartide paigaldamine seda, et kaardi andmed tuleb kopeerida oruxmaps/mapfiles kataloogi. Sinna alla võib ka vabal valikul lisakatalooge luua - OruxMaps oskab neid skaneerida ning kaardid üles leida.

Veidi rohkem linke laiast internetist offline kaartide alla laadimiseks on kokku kogutud siia lehele.

Kaartide hoiustamise kataloog

Nagu eespool juba mainitud, siis vaikimisi otsib OruxMaps offline kaarte Android seadme sisemälus olevast kataloogist oruxmaps/mapfiles. Soovi korral on võimalik aga OruxMaps konfigureerida oma kaarte ka kuskilt mujalt otsima. Peamiselt võiks see vajalikuks osutuda juhtudel, kui on soov kasutada suuremahulisi kaarte, mis seadme sisemällu ei mahu, vaid soovitakse neid hoida välisel mälukaardil. Kahjuks on OruxMaps'is piirang, et kõik kaardid peavad asuma ühes kataloogis - ehk siis oruxmaps/mapfiles asemel on võimalik seadistada mõni muu kataloog, aga peale seadistamist jääb see ainsaks kataloogiks, kust OruxMaps oma kaarte otsib. Sellist võimalust ei ole, et osa kaarte oleks sisemälus, osa välisel mälukaardil.

Kaartide kataloogi on võimalik konfigureerida nii:

 • Esmalt rakenduse koduekraanilt Maps ikoon ja Maps settings:

Orux mapssettings.jpg

 • ... seejärel Maps directory, valida ülevalt äärest soovitud kataloog ning alt äärest "OK":

Orux mapsdir.jpg

 • Tasub mainida, et erinevatel seadmetel paistab väline mälukaart välja veidi erinevalt. Näiteks:
  • CAT S40 telefonil (Android 5) on ta nähtav kui Root/storage/sdcard1.
  • Samsung Galaxy Tab A 10.1 tahvelarvutil (Android 6) võib selleks olla näiteks Root/storage/5662-682D, seejuures viimane numbriline osa sõltub konkreetselt hetkel sees olevast mälukaardist. See tähendab, et kui mälukaarti vahetada, siis muutub ka see numbriline osa ning OruxMaps'is tuleb kataloog uuesti valida.

Valitud kaardi aktiveerimine

Tasub rõhutada, et ükski kaart ei muutu peale failide Android seadmesse kopeerimist ise aktiivseks! Kaardi aktiveerimine/valimine käib nii:

 • Esmalt vali rakenduse koduekraanilt Maps ikoon ja Switch map:

Orux switchmap.jpg

 • ... seejärel Offline tab. Kui oled just hiljuti mõne kaardi lisanud või üle kirjutanud, võib vajalikuks osutuda üleval ääres oleva "Refresh" ikooni klikkimine:

Orux maprefresh.jpg

 • ... nüüd võid kaardi valida:

Orux selectofflinemap.jpg

Maa-ameti Eesti põhikaart 1:10 000 offline režiimis

Sissejuhatus

Tegemist on digitaalse Eesti põhikaardiga, mis on viimati Maa-ameti WMS teenusest alla laetud 30. märtsil 2022 ja OruxMaps formaati pakendatud.

Tegemist on sama kaardiga, mille online vaatamist on ülalpool juba kirjeldatud. Looduses olles võib siiski internetilevi kehvaks osutuda, samuti on kaardi liigutamine/suurendamine/vähendamine offline kaardina kahtlemata kordades kiirem. Lisaks sellele tuleb oluline offline kaardi eelis välja juhul kui on soov kaart välja zoomida (näiteks et kaart mõne kaugel eemal asuva piirkonnani nihutada). Online kaardina oleks see pea võimatu, sest antud WMS kaart ei toeta madalaid resolutsioone.

Antud offline kaart on laetud alla resolutsiooniga { 1 piksel kaardil } = { 1 meeter looduses }. Tasub mainida, et tegemist ei ole veel päris parima kvaliteediga, mida Maa-ameti serverist selle kaardi kohta kätte saab, kuid siiski vägagi piisav, et kõik detailid näha oleks.

Alla laadimine

Allpool tabelis tähendab esimene mahu number kaardi suurust ZIP failina (ehk allalaadimise mahtu), teine number lahti pakitult (ehk palju telefonis/tahvelarvutis ruumi vaja on).

NB! Mingist ajast alates on veebiteenuse pakkujal omapära, et allalaadimised kipuvad suurematel kui 5 GB failidel ära katkema. Sel juhul on abiks brauser, mis oskab allalaadimist automaatselt jätkata. Tundub, et kummalisel kombel kipuvad kõige paremad brauserid selleks olema Internet Explorer ja Microsoft Edge (!!!). Linuxi kasutajad peaks hädast välja aitama käsurea tööriist wget.

Kogu Eesti (2022) EP10K coverage 2019.jpg Lae alla (9,52/10,8 GB) Kogu Eesti kaart (2022) ühes failis. Parim lahendus juhul kui see telefonisse/tahvelarvutisse paigaldada õnnestub. Selleks on vaja ühte kahest järgnevast:
 • Telefoni/tahvelarvuti sisemälus on piisavalt vaba ruumi ja kaart paigaldatakse sinna.
 • Telefoni/tahvelarvuti MicroSD kaardil on piisavalt vaba ruumi, seade toetab ning MicroSD kaart on vormindatud exfat failisüsteemi ja kaart paigaldatakse sinna. exfat failisüsteemi asemel sobib ka ext4 või muu failisüsteem, mis toetaks suuremaid kui 4 GB faile. FAT32 failisüsteem, mis veel mõned aastad tagasi mälukaartide puhul vaieldamatult kõige populaarsem oli, kahjuks suuremaid kui 4 GB faile ei toeta ja seega käesoleva kogu Eesti kaardi talletamiseks ei sobi.
Lääne-Eesti (2018) EL10K coverage.jpg Lae alla (3,18/3,995 GB) Alternatiivne lahendus juhtudeks, kui kogu kaart ära ei mahu või mälukaardil tuleb leppida FAT32 failisüsteemiga. NB! Neid tükeldatud kaarte ei ole 2019.-2022. aastatel uuendatud ning ilmselt ei ole plaanis uuendada enam ka tulevikus! Telefonide mälud ja mälukaardid on vahepeal suuremaks kasvanud ning suuri faile toetav exfat failisüsteem populaarsemaks muutunud, seega ei tohiks kogu Eesti kaardi maht ega faili suurus enam eriliseks probleemiks olla. Kellel siiski on, saab kasutada 2018. aasta tükeldatud kaarte. Nende mahud on arvestatud täpselt sellised, et iga kaart mahuks 4 GB faili piiresse ära. Tükeldamisel on kasutatud ainult vertikaalseid lõikejooni. Ida- ja Lääne-Eesti kaardid omavahel kokku ei ulatu - nende vahel on 30,72 km laiune riba, mille katmiseks on vajalik ka Kesk-Eesti kaart. Viimase laiuseks on 119,296 km, mis tähendab, et ülekatet on siiski kõvasti.
 • Lääne-Eesti kaardi poolt kaetav ala algab Eesti kõige läänepoolsemast servast ning selle paremas servas jäävad kaardile Raasiku, Kose ja Mõisaküla.
 • Kesk-Eesti kaardi vasakusse serva jäävad Tabasalu, Saue ja Pärnu linn, paremasse Kunda, Jõgeva ja Elva.
 • Ida-Eesti kaardi vasakusse serva jäävad Lehtse, Ambla ja Järva-Jaani ning kaart ulatub Eesti kõige idapoolsemate aladeni välja.

Kaartide kattuvusest annavad ülevaate vasakul asuvad pisipildid. Täpsemalt vaatamiseks kliki vastaval pildil!

Kesk-Eesti (2018) EK10K coverage.jpg Lae alla (3,73/3,997 GB)
Ida-Eesti (2018) EK10I coverage.jpg Lae alla (3,61/3,990 GB)

Paigaldamine

Peale ZIP faili allalaadimist tuleb see lahti pakkida ning seal sees olnud kataloog kopeerida Android seadme oruxmaps/mapfiles kataloogi (või kui oled ise OruxMaps rakenduse konfigureerinud kaarte mujalt kataloogist otsima, siis sinu enda valitud kataloogi).

Näide: kui soovid kasutada OruxMaps rakenduses Lääne-Eesti 1:10 000 kaarti, siis peab sinu tegevuse tulemuseks olema see, et Android seadme kataloogi oruxmaps/mapfiles alla oleks tekkinud kataloog Laane-Eesti_10K_2018, mille sees omakorda kaks faili (Laane-Eesti_10K_2018.otrk2.xml ja OruxMapsImages.db):

Orux mapdirexample.jpg

Näide kaardist:

EP10K demo.jpg

Tehniline taustainfo

Nagu ülal mainitud, siis ei ole antud { 1 piksel kaardil } = { 1 meeter looduses } resolutsioon parim võimalik, mis antud WMS-ist kätte saada on. Lihtsalt võrdluseks, et 2016. aastal sai laetud samast WMS-ist alla Viljandimaa kaart resolutsiooniga { 1 piksel kaardil } = { 0,56 meetrit looduses }. Taolist resolutsiooni võib pidada selliseks, et edasisel suurendamisel pildi kvaliteet enam paremaks ei lähe. Siiski tähendaks kogu Eesti kaardi sellises resolutsioonis alla laadimine seda, et kaardi maht suureneb kuni 3 korda ning praktilise poole pealt vaadates ei ole antud juhul oluline. Trükikaardi vormistamisel oleks lugu võib-olla teine.

WMS parameetrid 2019.-2022. aasta kaartide alla laadimiseks olid järgmised:

 • URL:
  http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?
 • Identifikaator: pohi_vv
 • Alla laetava ala L-EST97 koordinaadid: lääneserv 364990, põhjaserv 6635010, idaserv 739290, lõunaserv 6377050.
 • JPG failid 512x512 pikslit.
 • Kaardi põhikiht talletati Oruxmaps formaadis kihile 16, sellest loodi lokaalse teisenduse abil alamkihid 15-8 (ehk et kaarti oleks võimalik välja zoomida).

Valik ajaloolisi offline kaarte

Sissejuhatus

Allpool on ära toodud valik OruxMaps formaadis Eesti ajaloolisi kaarte, mille andmed on pärit Maa-ameti WMS teenusest. Tasub mainida, et neid kaarte OruxMaps online kaardina näidata ei oska - põhjuseks on asjaolu, et nende kaartide vaatamiseks tuleb Maa-ameti serverisse WMS päringuid koostada L-EST97 koordinaatsüsteemis, mida OruxMaps aga ei oska.

Küll aga on võimalik need kaardid offline kujul vaatamiseks alla laadida.

Alla laadimine

Allpool tabelis tähendab esimene mahu number kaardi suurust ZIP failina (ehk allalaadimise mahtu), teine number lahti pakitult (ehk palju telefonis/tahvelarvutis ruumi vaja on).

NB! Mingist ajast alates on veebiteenuse pakkujal omapära, et allalaadimised kipuvad suurematel kui 5 GB failidel ära katkema. Sel juhul on abiks brauser, mis oskab allalaadimist automaatselt jätkata. Tundub, et kummalisel kombel kipuvad kõige paremad brauserid selleks olema Internet Explorer ja Microsoft Edge (!!!). Linuxi kasutajad peaks hädast välja aitama käsurea tööriist wget.

Eesti 1:50 000 (1997-2003) Lae alla (1,44/1,52 GB) Uuendatud 3.04.2017 Lisainfo
Eesti 1:20 000 (1994-2020) Lae alla (6,27/6,56 GB) Uuendatud 17.02.2021 Lisainfo
Nõukogude Liidu aegne Eesti topokaart 1:25 000 Lae alla (3,70/3,98 GB) Uuendatud 29.03.2017 Lisainfo
Nõukogude Liidu aegne Eesti topokaart 1:10 000 Lae alla (12,41/13,06 GB) Uuendatud 28.03.2017 Lisainfo

Peale ZIP faili allalaadimist tuleb see lahti pakkida ning seal sees olnud kataloog kopeerida Android seadme oruxmaps/mapfiles kataloogi (või kui oled ise OruxMaps rakenduse konfigureerinud kaarte mujalt kataloogist otsima, siis sinu enda valitud kataloogi).

Eesti 1:50 000 kaart

Tegemist on väga levinud kaardiga matkajate hulgas ja militaarvaldkonnas, toodetud aastatel 1997 kuni 2003. Kaart katab kogu Eesti. Näide kaardist:

Eesti50K demo.jpg

Eesti 1:20 000 kaart

Tegemist on Eesti trükikaardiga, mille erinevad ruudud on pärit aastatest 1994 kuni 2020. Kaart ei kata kogu Eestit, aga siinkirjeldatud OruxMaps formaadis kaardil siiski tühje alasid ei ole. Nende kohtade pealt, kus 1:20 000 kaart puudu on, kasutatakse Eesti 1:50 000 kaarti. Maa-ametil on olemas ka 1:20 000 kaardi kattuvuse diagramm, aga kahjuks ei ole hetkel teada, et nad seda viimaste kaartide järgi uuendanud oleks. Kuni 2018. aastani avaldatud kaardilehtede jaotuse leiab siit. Tegelikkuses on siinkirjeldatud OruxMaps formaadis kaardil olemas lisaks veel kümne piirkonna 1:20 000 kaardilehed: Ambla, Karkuse, Vajangu, Väike-Maarja, Karinu, Koeru, Võilaid, Muriste, Uhtju, Rannapungerja. Seejuures tasub mainida, et kuigi koos viimase nelja kaardilehega valmis Maa-ametil ka Vaindloo saare kaart, siis veebruaris 2021 alla laetud kaardilt oli see siiski veel puudu.

Kaart on Maa-ameti serverist alla laetud resolutsiooniga 1,5 meetrit piksli kohta.

Näide kaardist:

Eesti20K demo.jpg

Nõukodude Liidu aegne Eesti topokaart 1:25 000

Kuigi need kaardid on praeguseks kahtlemata aegunud, siis mõnedel juhtudel võib neilt leida topoinfot, mida tänapäevastel kaartidel enam peal ei ole (nt jõgede laiused ja voolukiirused, kõrgusinfo jne). Samuti võib mõnel juhul olla abiks, kui on soov leida vanu kinnikasvanud radu, sildasid jne.

Nimetatud kaardi pakendamisel oli üheks oluliseks kriteeriumiks asjaolu, et kaart jääks 4 GB piiresse - suuremate failide talletamine võib osadel Android seadmetel problemaatiline olla. Kaardi erinevatel suurenduse tasemetel võib näha järgnevaid Nõukogude Liidu aegseid kaarte:

Kaardi nimi Maa-ameti WMSis Identifikaator Maa-ameti WMSis Suurenduse tase OruxMaps'is Kommentaar
NL o42 topo
1:1 000 000
nltopo_1M 8, 9 ja 10
NL o42 topo
1:500 000
nltopo_500T 11
NL o42 topo
1:200 000
nltopo_uuem_200T 12 Sama kaardi nimega on Maa-ametil olemas veel kaardid identifikaatoritega nltopo_keskmine_200T ja nltopo_vanem_200T.
NL o42 topo
1:100 000
nltopo_uuem_100T 13 Sama kaardi nimega on Maa-ametil olemas veel kaardid identifikaatoritega nltopo_keskmine_100T ja nltopo_vanem_100T.
NL o42 topo
1:50 000
nltopo_uuem_50T 14 Sama kaardi nimega on Maa-ametil olemas veel kaardid identifikaatoritega nltopo_keskmine_50T ja nltopo_vanem_50T.
NL c63 topo
1:25 000
nltopo_c63_25T_uuem 15 Sama kaardi nimega on Maa-ametil olemas veel kaart identifikaatoriga nltopo_c63_25T_vanem. Lisaks sellele on samas mõõtkavas "NL o42 topo 1:25 000" nime all olemas ka kaardid identifikaatoritega nltopo_uuem_25T, nltopo_keskmine_25T ja nltopo_vanem_25T.

Nende kaardikihtide puhul, kus Maa-amet andis valida vanema ja uuema versiooni vahel, sai valitud uuem. Kaart katab kogu Eesti. Näide kaardist:

NL25K demo.jpg

Nõukodude Liidu aegne Eesti topokaart 1:10 000

Peaks olema nõukaaegsete topokaartide "Ultimate Edition" Eesti kohta OruxMaps formaadis. Aga selle puuduseks on väga suur maht ning paraku väga paljudel seadmetel ta seetõttu ei toimi. Seega enne kui seda kaarti alla laadima hakata, tasub teha kindlaks, kas seadmesse on ikkagi võimalik suuremaid kui 4 GB faile talletada (välise mälukaardi korral eeldab nt exfat failisüsteemi) ning vaba ruumi peab olema lausa 13 GB! Seniste testide baasil võib öelda, et CAT S40 telefonil seda kasutada ei ole võimalik, küll aga toimib Samsung Galaxy Tab A 10.1 tahvelarvutil. Võrreldes eelmise kaardiga on erinevused ja sarnasused järgmised:

 • Orux Maps suurenduse tasemetel 8 - 14 võib näha täpselt sama sisu kui eelmisel kaardil.
 • Orux Maps suurenduse tasemel 15 on sama kaart, mis eelmise kaardi tasemel 15, kuid natuke parema resolutsiooniga.
 • Orux Maps suurenduse tasemel 16 on kasutusel nõukaaegne topokaart 1:10 000.

Tasub eraldi mainimist, et 1:10 000 kaart ei kata kogu Eestit. Maa-ameti WMSis on olemas järgmised kaardid:

Kaardi nimi Maa-ameti WMSis Identifikaator Maa-ameti WMSis Kattuvuse diagramm
NL o42 topo 1:10 000 nltopo_o42_10T Link
NL c63 topo 1:10 000 nltopo_c63_10T Link

Selleks, et saavutada kogu Eesti kattuvus ka kõige kõrgemal zoom tasemel, on OruxMaps kaardi valmistamisel kasutatud järgmist loogikat: Taustakaardiks on 1:25 000 kaart (ehk sama, mis kiht madalamal). Piirkondade kohta, mille kohta oli olemas o42 süsteemis 1:10 000 kaart, kasutatakse taustakaardi asemel seda. Ja lõpuks piirkondade kohta, kus oli olemas c63 süsteemis 1:10 000 kaart, on kasutatud hoopis seda. Tulemuseks on kogu Eestit kattev kaart, mis lihtsalt osaliselt on täpsusega 1:10 000, osaliselt 1:25 000. Näide kaardist:

NL10K demo.jpg

WMS kaartide alla laadimine

Sissejuhatus

Ülalpool olevates peatükkides sai kirjeldatud nii online kui offline kaartide kasutamist OruxMaps rakenduses. Käesolev peatükk püüab heita veidi valgust protsessile, kuidas online kaardist võiks saada offline versioon. Ehk siis käesoleva peatüki teemaks on WMS allikast kaardiandmete mass-allalaadimine, erinevad võimalused selleks ning protsessiga seotud probleemid.

Põhjus, miks üldse online kaardist offline versioon teha seisneb peamiselt asjaolus, et ei peaks metsas olles kehva internetilevi kartma, samuti on offline kaardi liigutamine, suurendamine ja vähendamine kahtlemata oluliselt kiirem ja sujuvam.

Allalaadimine otse OruxMaps rakenduses

OruxMaps võimaldab ka otse rakenduses mingi huvitava ala alla laadida. Tegemist on samas valdkonnaga, mida Jaanus küll 2016. aastal testis, kuid praktilist kasutust see teema leidnud ei ole. Eelkõige võib piirangutena välja tuua järgmisi asjaolusid:

 1. Kuna online kaardi välja zoom-imine on problemaatiline, siis on raske kaardilt ka alla laetava ala piire valida.
 2. Alla laadimise mahuliseks piiriks on 1 GB.
 3. Maa-ameti server tagastab aeg-ajalt vigaseid kaardiruute.
 4. Alla saab laadida ainult neid kaarte, mida Maa-amet WGS84 koordinaatsüsteemis välja jagab. Ajaloolised kaardid nende hulka näiteks ei kuulu.
 5. Probleem kaardi välja zoom-imisega võib offline kaardi puhul küll veidi leeveneda, kuid ei kao - selle probleemi lahendamiseks on vaja kaardile eraldi alamkihid luua. OruxMaps seda ei tee.

Kui eelnevad piirangud ei häiri või paremat lahendust hetkel võtta ei ole, siis praktilise poole pealt käib OruxMaps rakenduses kaardiala mass-allalaadimine nii:

 • Aktiveeri online kaart, mille osa soovid alla laadima asuda.
 • Vali Maps ikoon -> Map tools -> Map creator.
 • Vali alla laetava kaardi kaks nurka ja kliki OK (sinine linnuke).
 • Rakendus näitab nüüd akent, kus tuleb valida soovitud suurenduse tasemed. Kuna ülal kirjeldatud Eesti 1:10 000 kaardi ja ortofoto puhul sai probleemina välja toodud, et välja zoom-imine on keerukas, siis üldjuhul tasub mingigi välja zoom-imise saavutamiseks valida kindlasti kõik pakutud madalamad suurenduse tasemed. Kui kõrgele nende valimisega välja minna, sõltub konkreetsest kaardist - iga järgmine tase on eelmisest laias laastus 4 korda andmemahukam. Eesti 1:10 000 kaardi puhul peaks kõik detailid viisakalt nähtavaks jätma tase 17, ortofoto puhul paraneb detailsus kuni tasemeni 18 (maapiirkondades) ja tasemeni 19 (tiheasustusega aladel).
 • Loodavale offline kaardile tuleks valida ka nimi ja klikkida Download.
 • Uus kaart luuakse OruxMaps rakenduse offline kaartide alajaotusse ning seda saab aktiveerida samamoodi kui PC pealt nutiseadmesse kopeeritud offline kaarte.

Allalaadimine PC peal

Eelpool nimetatud viie piirangu tõttu tasub seega võimalusel offline kaartide tekitamise pigem PC hooleks jätta. Seejuures:

 • Mobac nimeline PC rakendus võimaldab mööda saada ülal mainitud piirangust nr 2, kuid ei lahenda piiranguid 3, 4 ja 5. Piirangu nr 1 puhul võib ka Mobac rakenduses olla probleemiks, et kaarti nii palju välja zoom-ida ei saa, et hiirega lohistades alla laetavat ala valida saaks, kuid õnneks võimaldab Mobac piirjooni ka käsitsi koordinaatide kujul sisestada.
 • On levinud kuuldusi, et suuremaid kaarte on võimalik alla laadida OruxMaps Desktop nimelise rakendusega. See info on vale - nimetatud rakendus kaartide alla laadimisega üldse ei tegele. See rakendus on mõeldud selleks, et juba olemasolev suur JPG või PNG kujul kaart koordinaatide mõttes ära kalibreerida ning OruxMaps formaati teisendada.
 • WMS Downloader nimeline tasuline rakendus võimaldab üle saada piirangutest 1, 2 ja 4, kuid piirang nr 3 jääb püsima. WMS Downloader ei lahenda ära piirangut 5, vaid see tuleks eraldi ära lahendada ja lisaks ei tekita see rakendus OruxMaps formaadis kaarti, vaid ka see lõplik teisendus tuleb veel eraldi ära lahendada.

Nagu on selgunud, siis head ja universaalset valmislahendust, kuidas Maa-ameti WMS teenusest kaarte alla laadida ja OruxMaps rakenduse jaoks pakendada, ei ole olemas ka PC tarbeks. Selleks, et kõigist ülal mainitud viiest piirangust üle saada, arendas Jaanus välja oma tarkvarapaketi (Linuxi käsurea utiliidid) - nende abil on loodud ka ülal juba mainitud offline kaardid.

Navigeerimine

Sissejuhatus

OruxMaps sisaldab mingeid elemente navigeerimise vallast, kuid pigem on need kohmakad ja kuulduste alusel jäävad alla näiteks Locus Map Pro rakendusele. Seetõttu pigem on meie organisatsiooni puhul olnud standardiks, et OruxMaps rakenduses küll kuvame kaarti ja selle peale marsruuti ja/või huvipunkte, aga igasugune "õpetamine", et kuhu ja kuidas inimene minema peaks, on välja lülitatud.

Samas kuna 2016. aastal mingid katsed siiski läbi viidud said, siis saagu see info ka siia talletatud. Võib juhtuda, et osa infot on praeguseks vananenud.

Mööda teid

Valdkond on läbi uurimata-testimata ning pole teada, kas ja kuidas OruxMaps üldse "tee" mõistest aru saab. Kindlasti ei tasu "tee" mõistet otsida juhul kui taustaks kasutatakse rasterkaarte.

Maastikul, teekonnapunktide alusel

Käesolev peatükk kirjeldab juhtumit, kus maastikul navigeerimiseks on eelnevalt teada umbkaudne soovitav marsruut. Täpse raja joonistamise asemel pannakse paika vaid mingi kogus pidepunkte ning OruxMapsis kasutatakse Waypoints Navigation funktsionaalsust.

Testimiseks sai "joonistatud" Garmin Basecamp abil marsruut - neljast punktist koosnev GPX fail. Testimist vajab see, mis järjekorras Orux Maps navigeerimisel punkte järgima hakkab (kas tähestiku järjekorras, Basecamp sisemise sorteerimise järgi (a'la GPX ekspordi hetkel fikseeritakse ära), punktide loomise järjekorras vms). Igal juhul kui järjestikku luua punktid, mis ühtlasi ka tähestiku järjekorras on, siis neid järgitakse õigesti.

 • Peale punktide kaardile panemist tuleb Basecamp'ist GPX fail eksportida ja see OruxMapsile ette anda (Routes ikoon -> Track/Route tools -> Load KML/GPX file - vali fail).
 • Sektsioonist Navigation options tuleb valida Wpt. Navigation. Selle all olev linnuke Wpt. Alarm määrab selle, kas iga punkti läheduses olles kostub häälteade (teates loetakse ette ka teekonnapunkti nimi).
 • Jaotusest Logging options võib valida näiteks Start new Track - sellega talletatakse läbitav teekond uude faili.

Rakendus hakkab näitama suunda esimese teekonnapunktini. Kui on soov teekonnapunkt vahele jätta, siis selleks on menüüvalik Routes ikoon -> Next Wpt (ilma selleta üritab rakendus kangekaelselt käesoleva teekonnapunkti poole suunata, automaatselt võetakse järgmine punkt ette alles peale punkti läbimist).

Lisavalikuid:

 • Vaikimisi kustub ekraan peale telefoni üldistes seadetes määratud aega ära. Kui on soov navigeerida nii, et kaart pidevalt silme ees oleks, siis selleks on valik More options ikoon -> Global settings -> Application -> linnuke Screen always ON.
 • Navigeerimisel võib osutuda mõistlikuks valik, kus kaart pööratakse liikumise suunda. Seda saab teha valiku Maps ikoon -> Map mode -> Direction up (GPS).
 • Kui on soov teekond teistpidi läbida, siis seda saab teha navigeerimise ajal valiku Routes -> Invert abil.
 • Öörežiimi peale saab minna valiku Maps ikoon -> Night mode abil.
 • Kui on installeeritud rohkem kaarte, siis kipub rakendus vastavalt suurenduse tasemele nende vahel ise hüppama või häirivat menüüd kaardivalikutega ette viskama. Kui on soov enda konkreetse kaardi peale jääda, siis selles osas aitab menüüvalik Maps ikoon -> Map settings -> Zoom settings -> eemaldada linnuke Zoom autoload.
 • Teine sarnane probleem on see, et kaart vahetatakse automaatselt ära, kui piirkonna äärealadel toimetades kogemata kaart liiga serva lohistada. Abiks on menüüvalik Maps ikoon -> Map settings -> Auto load maps -> Never.

Kaardi all näidatakse lisainfot ja seda on võimalik ka seadistada. Vaikimisi näidatakse teekonnaks kulunud aega, läbitud teepikkust, hetke kõrgust, kiirust, kaardi suurenduse astet ja liikumise suunda kraadides. Seadistuse leiab menüüvaliku More options ikoon -> Global settings -> User interface -> Dashboard -> User interface alt. Peale esmast testimist osutusid huvipakkuvaks järgmised kuus näidikut:

 • True track direction - hetke suund kraadides.
 • Altitude - hetke kõrgus GPS järgi.
 • Speed - hetke kiirus GPS järgi.
 • Total distance - läbitud teekond kogu raja läbimise jooksul.
 • Distance to arrival - antud juhul näitab distantsi järgmise teekonnapunktini.
 • Distance to final Wpt. - distants viimase teekonnapunktini.

Navigeerimise lõpetamiseks on järgmised menüüvalikud:

 • Tracks ikoon -> Stop Recording.
 • Routes ikoon -> Stop Wpt. Navigation.

Nende täpsem käitumine ei ole testitud (a'la kas rajalogo salvestub, kui rakendus lihtsalt maha tappa, uut navigeerimist alustada ja käitumine muudes eriolukordades).

Maastikul, ette joonistatud raja alusel

Taaskord sai proovimisel rada ette joonistatud BaseCamp tarkvara abil ning see GPX formaadis eksporditud. Selgus aga, et OruxMaps näitab seejuures iga punkti kohta mingit nime (mis üldjuhul erilist infot ei anna, sest on automaatne nimi stiilis "small road 8827"). Kui rajafail JaVaWa RTWtool tarkvara abil KML formaati teisendada, siis väheneb oluliselt faili maht ja üleliigsed nimed kaovad ära.

Rajafail tuleb kopeerida telefoni suvalisse kataloogi ja siis importida OruxMapsis menüüvaliku Routes ikoon -> Track/Route tools -> Load KML/GPX file abil. Edasi avanenud aknast tuleb valida Follow Route ja muud parameetrid vastavalt soovile. Või kui soovitakse lihtsalt rada vaadata, mitte jälgida, siis sobib valik No navigation.

Testimiseks kasutatud KML failis oli lisaks teekonnale ka üks teekonnapunkt ning ka seda näidati ilusti. TODO: Kas reaalselt navigeerimisel näidatakse ka järgmise punktini vahemaad, kui navigeerimine käib raja järgi?

Kui on soov rada kaardilt ära koristada, siis aitab menüüvalik Routes ikoon -> Clean Routes/Wpts..

Testimisel sai korra nähtud ka sellist probleemi, et KML/GPX importimise peale midagi ei juhtunud - rada nähtavale ei ilmunud. Ei tea, mis seda põhjustas, aga telefoni taaskäivitamine lahendas probleemi.

Rajalogi salvestamine

OruxMaps talletab rajalogid vaikimisi kataloogi oruxmaps/tracklogs, kasutades selleks enda andmebaasi formaati. Menüüvaliku Routes ikoon -> Manage tracks/routes abil on võimalik rajalogisid eksportida. Selleks tuleb soovitud logi(d) linnukes(t)ega valida ning seejärel ekraani alt äärest save ikoon. Avanenud Export selected Tracks menüüst saab seejärel valida formaadi (GPX, KML, KMZ, FIT, TCX, CSV). Selle peale talletab programm ekspordi tulemuse samasse oruxmaps/tracklogs kataloogi.

NB! Jaanuse CAT S40 / Android 5.1 telefoni peal avaldub seejuures bugi, mille tõttu on uus fail küll näha seadme enda failihalduri kaudu, kuid seda ei ole näha PC peal (kui telefon USB kaudu ühendada). Pole kindel, et tegemist just selle probleemiga on, aga internet teab näiteks seda. Fail ilmub nähtavale peale telefoni rebooti, samuti on võimalik fail ilma reboodita kätte saada, kui sellest telefoni enda failihalduri abil koopia teha.

Reaalajas jälgimine

Sissejuhatus

OruxMaps toetab ka teatavaid võimalusi inimeste reaalajas jälgimiseks.

MapMyTracks

Üks võimalus on läbi kolmanda osapoole http://mapmytracks.com

Teoreetiliselt peaks olema tore sündmuste reaalajas jälgimise rakendus, aga juhendid on kesised (ainult FAQ vormis).

Võib aru saada, et niisama on jälgimiseks vaja maksta tasu (3$ kuus või 29$ aastas), aga kui luua sündmus, siis selle raames peaks kuni viite inimest tasuta saama kaardil näidata. Reaalselt pole õnnestunud asukohta kaardile saada, samuti ei juhtunud midagi selle peale, kus GPX fail etteplaneeritud marsruudina üles laadida (näitab ainult tühja Google Maps kaarti).

Multitracking

Tegemist on OruxMaps enda funktsionaalsusega, mis võimaldab mingil hulgal sõpradel oma asukohta üksteisele jagada. Vaja on, et igaüks kasutaks OruxMapsi. Vajalik on ka registreerimine OruxMaps serveris ning puuduseks on see, et gruppe teha ei saa - iga liige peab kõik teised liikmed ükshaaval lisama. Samuti ei ole tal vist veebiliidest.

Konfigureerimiseks:

 • More options ikoon -> Manage Account -> tuleb luua konto. E-maili aadressi kinnitada ei ole vaja, aga see jääb tunnuseks, mille järgi teised sind lisada saavad!
 • More options ikoon -> Global settings -> Multitracking -> User management. Lisa Share my position with alajaotuse kaudu need sõbrad, kellele soovid oma asukohta jagada. Automaatselt ilmuvad samad inimesed ka alajaotusse Get the position of - reaalselt hakkad sõprade asukohta nägema peale seda, kui nemad on sulle oma asukohta jaganud. Sõprade lisamisel on oluliseks tema e-maili aadress, nickname väli on oluline vaid sulle endale - sellisena näed sõpra oma kaardil.
 • Peale Tracks ikoon -> Multitracking klikkimist hakatakse su asukohta jagama ja näed kaardil sõprade asukohta.
 • Kui sa eelnevalt pole GPSi lubanud (automaatselt toimub see näiteks siis, kui raja laadimisel sellise lisavaliku teed), siis GPSi saad käivitada Tracks ikoon -> Start GPS kaudu.