LiveTeam

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Tegemist on Eesti ettevõtte poolt arendatud rakendusega, mille peamine eesmärk on ürituse jooksul inimeste asukoha üksteisele nähtavaks tegemine. Oleme antud rakendust Tipikate Rattamatkaklubi tegemistes ka omajagu kasutanud, teisalt oleks meil antud rakendusele üsna mitmeid soove ja parendusettepanekuid. Rakendus võimaldab:

  • Igaühel luua sündmust. Sündmuse identifikaatoriks on 4-kohaline kood, mida seejärel teistega jagada saab.
  • Igaühel liituda sündmusega, sisestades 4-kohalise sündmuse koodi.
  • Näha kõigi sündmusega liitunud inimeste asukohti kaardil.
  • Kuna iga inimese identifikaatoriks on tema telefoninumber, siis on võimalik kõigil liitunutel soovi korral ka üksteisele helistada. Rakendusesisest häälsuhtlust ei ole.
  • Pidada grupivahelist tekstisuhtlust, märkida kaardile grupi jaoks nähtavaid sündmuste punkte (a'la Juhanil kõik kummid puruks).

Meie jaoks oluliste puudustena võib välja tuua järgmisi aspekte:

  • Puudub globaalne veebiliides, ehk siis võimalus sündmust ka veebikaardil kuvada. Veebikaart on olemas ainult makstud versioonis ning ainult sündmuse loojale.
  • Puudub GPX import/eksport. Ehk siis sisuliselt ei ole meie jaoks olemas võimalust, et saaksime oma etteplaneeritud raja osalejate jaoks kaardile kanda. Seejuures makstud versioon võimaldab küll rada veebiliidesel joonistada, aga ilmselgelt ei ole tegemist piisavalt olulise teemaga, et lisaks raja algsele joonistamisele see veel teist korda veebiliidesel käsitsi ära teha. Lisaks takistavad veebiliidesel joonistamist asjaolud, et Google maps on taustakaardina üsna kehv ning Maa-ameti WMS lihtsalt kole aeglane ja ei võimalda kaardi välja zoom-imist.
  • Ette joonistatud marsruudi osas puudub ka võimalus see konkreetse üritusega seostada. Selleks, et ei peaks rada käsitsi igale osalejale eraldi jagama, tuleb rakenduse arendajaga saada kokkuleppele, et rada kuvatakse (piiratud ajaperioodil) kõigi rakenduse kasutajate jaoks.
  • Turvatundlikumad osalejad on avaldanud muret, et rakendus soovib paigaldamisel liiga palju õigusi. Üldjoontes on tegemist probleemiga, et rakendus on arendatud vanemate Android versioonide tarbeks, mil jooksvat õiguste andmise võimalust veel ei olnud. Seega kuigi rakendus ei küsi õigusi, mida tal nagu üldse vaja ei oleks, siis käivitamisel tuleb talle siiski anda kõik õigused, mida tal kunagi vaja võiks minna.
  • Puudub võimalus sündmust ette luua ning jagada koodi enne, kui asi reaalselt käima läheb. Ehk siis ürituse koodi loomiseks peab grupijuht rakenduse püsivalt käima panema, alates sellest hetkest on tema GPS pidevalt sisse lülitatud (=aku kulu) ning asukoht teistele nähtav. Väikse work-aroundina on olemas küll võimalus asukohateenus telefonis globaalselt välja lülitada, aga see võib mõjutada muidki tegevusi peale LiveTeam'i.

LiveTeam kiirjuhend asub siin.