JaVaWa RTWtool

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Sissejuhatus

JaVaWa tööriistad on ühe Hollandi aktivisti poolt arendatud vahendid, mis laias laastus on kõik mingit pidi Garmin'i GPS seadmete ja/või tarkvaraga seotud. Seejuures konkreetselt RTWtool on vahend, mis võimaldab erinevaid navigeerimisalaseid failiformaate konverteerida.

Alustuseks tuleks programm alla laadida siit ning seejärel paigaldada arvutisse. Keda huvitab arendajapoolne pikem jutt, saab seda lugeda siit.

GPX -> GPX konverteerimine

On selgunud, et mõnedest kohtadest pärit GPX faili ei ole võimalik otse Garmin BaseCamp programmi importida - ilmselt on tegemist mingi omapäraga, kus GPX formaat ei ole päris see, mida BaseCamp ootab. Probleemi lahendab see, kui GPX fail enne JaVaWa RTWtool'ist läbi lasta. Selleks:

 • Käivita JaVaWa RTWtool.
 • Vali Open file -> vali GPX fail.
 • Veendu, et lahtris Export to: oleks väljundformaadiks valitud Garmin file (.gpx/.gdb).
 • Ülejäänud allpool olevad seadistused sõltuvad sellest, mida täpsemalt konverteeritav GPX fail üldse sisaldab. Näiteks kui failis ei sisaldu ühtegi marsruuti, siis on Routes seadistused hallid ja neid muuta ei saa ning pole vajagi. Sinu asi on veenduda, et konverteerimise käigus failiga mingit sisulist muudatust/konverteerimist toime ei pandaks. Selleks:
  • Kui Routes sektsiooni seadistused on lubatud (ehk siis GPX fail sisaldab vähemalt ühte marsruuti), siis peaks Export as: väljal olema samuti Routes ning väljal Modification peaks olema {no modification}.
  • Kui Tracks sektsiooni seadistused on lubatud (ehk siis GPX fail sisaldab vähemalt ühte rajalogi), siis peaks Export as: väljal olema samuti Tracks ning väljal Modification peaks olema {no modification}.
  • Kui Waypoints sektsiooni seadistused on lubatud (ehk siis GPX fail sisaldab vähemalt ühte teekonna- või huvipunkti), siis peaks Export as: väljal olema samuti Waypoints ning väljal Modification peaks olema {no modification}.
 • Programm ja seadistused näevad välja nii (antud juhul ei sisalda GPX fail ühtegi marsruuti ega rajalogi, kuid sisaldab 26 huvipunkti):

Rtwtool gpxtogpx.jpg

 • Vajuta üleval servas Convert ning salvesta GPX väljundfail. Selle faili saad nüüd probleemivabalt Garmin BaseCamp'i importida.

GPX -> KML konverteerimine

Enamlevinud kasutusjuht selleks tarbeks on see, kui on Garmin BaseCamp tarkvaras joonistatud valmis rattasõidu marsruut ning on soov teha sellest Google Maps põhine kaart veebis näitamiseks. Uuemad Garmin BaseCamp versioonid võimaldavad küll ka otse KML faili eksportida, aga selle lahenduse puuduseks on asjaolu, et KML faili pannakse sel juhul kaasa kõigile marsruudi osaks olevatele teekonnapunktidele automaatselt genereeritud nimed ning need võivad Google Maps kaardil, OruxMaps rakenduses või mujal häirivaks osutuda. Ja kuigi näiteks Google Maps keskkonnas on võimalik üleliigsed teekonnapunktide nimed ka peale KML importi lihtsa liigutusega ära kustutada, siis on nähtud olukorda, kus suuremahulise KML faili importimisel teatas Google Maps, et tema mõõt on täis ning ta ei impordigi kogu rada.

Kui teha GPX -> KML konverteerimine JaVaWa konverteri vahendusel, siis kõik eelpool nimetatud probleemid kaovad. JaVaWa konverteri abil GPX -> KML teisendamine näeb välja nii:

 • Tuleb Garmin BaseCamp keskkonnast eksportida GPX fail ning see JaVaWa RTWtool programmi importida. Selleks on kaks võimalust:
  • Eksportida Garmin BaseCamp programmist reaalne GPX fail kettale ning seejärel avada see JaVaWa RTWtool programmis Open file nupuga.
  • Kui GPX faili kettale talletamine ei ole oluline, on võimalik marsruut Garmin BaseCamp'ist JaVaWa RTWtool'i saada ka Copy-Paste meetodil. Selleks tee Garmin BaseCamp programmis valitud marsruudi peal parem hiireklõps ning vali Copy. NB! Klõpsata tuleb marsruutide nimekirjas, mitte kaardil oleval rajal! Seejärel vajuta JaVaWa RTWtool programmis Clipboard.
 • JaVaWa RTWtool programmi Export to: lahtris vali rippmenüüst Google Earth (.kml).
 • Kuna KML fail ei toeta eraldi marsruutide ja rajalogide mõisteid, siis tuleb Routes alajaotuses Export as: lahtris valida rippmenüüst Tracks. Veendu, et Modification lahtrites oleks rippmenüüdest valitud {no modification} (nendes alajaotustes, kus nimetatud seadistus üldse lubatud on).
 • Programm ja seadistused näevad välja nii (antud juhul sisaldab GPX fail ühte marsruuti, kuid ei sisalda ühtegi rajalogi ega huvipunkti):

Rtwtool gpxtokml.jpg

GPX -> TCX konverteerimine

TCX failiks konverteerimine on oluline juhtudel, kus valmis joonistatud marsruuti soovitakse kasutada Garmin GPS seadmes. Kuigi uuematel Garmin BaseCamp versioonidel on menüüs olemas ka TCX formaati eksportimise võimekus, siis on arusaamatu, mida see üldse teeb - rajainfot väljundfaili igal juhul kirja ei panda ning Garmin Edge Touring Plus rattanavigaator sellele ka kuidagi ei reageeri. Meid huvitab TCX faili puhul ka see, et sinna oleks lisatud pöördekohtade eelhoiatused. Garmin BaseCamp'is sellist valikut ei ole, küll aga võimaldab nende lisamist JaVaWa konverter.

Meenutame, et näiteks GPX faili on võimalik koondada ühekorraga nii mitmeid marsruute, rajalogisid kui ka huvipunkte. Garmin Edge Touring Plus rattanavigaatori tarbeks TCX faili tegemisel peaks aga aluseks olema täpselt üks marsruut (Route) ning ei midagi enamat. Rohkema info TCX faili lisamine ei ole küll valdkond, mis meie tegemistes väga süsteemselt läbi testitud oleks, kuid senised kogemused näitavad, et nimetatud rattanavigaator pigem ei oska midagi tarka peale hakata TCX failidega, kus sees on mitu marsruuti või lisaks marsruudile ka huvipunkte. On kahtlus, et taolise TCX faili seadmesse kopeerimisel (mõnedel juhtudel?) ei ilmugi see üldse menüüsse nähtavale.

Et viia läbi GPX -> TCX konverteerimine, tuleks alustuseks marsruut JaVaWa programmi importida samal viisil, nagu eelnevalt KML faili puhul kirjeldatud. Kui on soov eksportida nii KML kui TCX fail, siis tegelikult piisab ühest impordist. Kui tegemist on esimese konverteetimisega TCX formaati, siis tasub üle vaadata ka vastavad seadistused. Selleks vajuta üleval ääres Settings ning seejärel:

 • Split alajaotuses tuleks valida seaded, mis välistaksid tulemuseks oleva TCX faili mitmeks osaks jagamist. Näiteks:

Rtwtool gpxtotcx split.jpg

 • Directions alajaotuses tuleb valida seaded, mis puudutavad TCX failiks konverteerimist. Neist olulisem on siinkohal see, millistesse punktidesse lisatakse TCX faili pöördekohtade info. Allpool oleval pildil on seadistused valitud selliselt, et kui rada pöördub rohkem kui 40 kraadi vasakule või paremale, siis 50 meetrit enne seda punkti lisatakse TCX faili pöördekoha info. GPS seade teeb selle koha peal piiksu ning näitab noolt paremale või vasakule.

Rtwtool gpxtotcx directions.jpg

Programm jätab seadistused meelde, ehk siis järgmisel korral neid enam eraldi üle vaadata ei ole vaja. Reaalseks konverteerimiseks tuleb nüüd:

 • Valida Export to: rippmenüüst Course File (.tcx/.fit).
 • Veenduda, et Routes alajaotuses oleks Export as: lahtris valitud rippmenüüst Courses ning selle all oleks linnuke lahtris Add course points.
 • Programmi põhiekraan peaks enne konverteerimist välja nägema umbes selline:

Rtwtool gpxtotcx.jpg

Muud märkmed

 • Garmin seikluskaameratest pärit FIT failide konverteerimisega JaVaWa RTWtool hakkama ei saa - väljund küll tekib, aga ajatemplid pärinevad 1989. aastast. Need failid konverteerivad ära uuemad versioonid GPSBabel-ist.