Kategooria:Videokaardistamine

Allikas: Tipikate Rattamatkaklubi teabebaas
Jump to navigation Jump to search

Videokaardistamine on temaatika, mis puudutab video talletamist koos GPS logiga ning hiljem selle info kaardipõhist kasutamist. Selle kõige tuntum näide on Google Street View.

Siin kategoorias olevad artiklid heidavad valgust teemadele, kui on soov mingi piirkond ise koos videopildiga ära kaardistada. Google Street View ei ulatu kaugeltki kõikjale (nt metsarajad, eramaad, muud kinnised või lihtsalt autoga ligipääsematud alad), samuti on palju Google poolt Eestis kaardistatud infost praeguseks juba vananenud (Eestit kaardistati peamiselt aastatel 2011 ja 2014). Oleme videokaardistamist ise kasutanud aastatel 2016 kuni 2018 suviste Tipikate Rattamatkade korraldamisel ning suurem osa siin kategoorias kirja pandud infost ongi kogutud ning välja arendatud just nende kogemuste baasilt.

Kui Google Street View välja jätta, siis on videokaardistamine kogu maailma mõistes pigem uus ja tundmatu valdkond. See tähendab, et ei ole olemas ühtseid standardeid, rakendusi või meetodeid, kuidas igaüks lihtsa vaevaga midagi kaardistama saaks asuda. On küll olemas mõned väga kallid kommertslahendused, mis aga hobitegevustes kindlasti kõne alla ei tule.

Selleks, et oma tegevustes videokaardistamist siiski kasutada, oleme proovinud mitmeid erinevaid riistvaralisi ja tarkvaralisi abivahendeid. Oleme saadud kogemusi edasi arendanud, infot süstematiseerinud ja andmetöötlust automatiseerinud. Samas ei ole tegemist kindlasti veel "valmis" valdkonnaga - arenguruumi on veel küllaga. Seetõttu ei tasu siinse kategooria artikleid võtta kui "videokaardistamise juhendit", vaid tegemist on seda valdkonda puudutavate nüansside dokumenteerimisega.

Kuigi oma arengutasemelt alles algusjärgus, võib samas öelda, et Tipikate Rattamatkade radade planeerimisel on videokaardistamisest seni juba palju kasu olnud.

Siinse teabebaasi mõttes on videokaardistamine kategooria, mis on kasvanud välja digitaalsest rajaplaneerimisest. Kuna videokaardistamine on mahukas valdkond ning seda puudutavaid artikleid on palju, siis said need 26.05.2018 siia omaette uueks kategooriaks koondatud. Oma olemuselt on videokaardistamine aga jätkuvalt digitaalse rajaplaneerimise "lähedane sugulane".